top of page

CADEAU/WAARDEBON 

VOORWAARDEN

In aanvulling op onze algemene voorwaarden zijn deze cadeau- en waardebonvoorwaarden van toepassing op door Indoor Golf Academy ("indoorgolfacademy.nl") uitgegeven cadeau-, waardebonnen. Door gebruik te maken van een Indoor Golf Academy cadeau- of waardebon aanvaardt u deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door indoorgolfacademy.nl uitgegeven cadeau- en waardebonnen (zowel elektronische als gedrukte (waarde)cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen of waardebonnen”) die worden verkocht door Indoor Golf Academy en door Indoor Golf Academy aangewezen derde partijen. 

2. Iedere cadeau/waardebon is voorzien van een code en bedrag. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere cadeau/waardebon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de cadeau/waardebon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeau/waardebonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Indoor Golf Academy te worden verstrekt. Indoor Golf Academy behoudt zich het recht voor om een cadeau/waardebon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeau/waardebon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Indoor Golf Academy of een door Indoor Golf Academy aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een cadeau/waardebon bij een derde partij is gekocht, dient u de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Indoor Golf Academy te overleggen. 

3. Om een cadeau/waardebon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten en bedrag te noemen in een email naar info@indoorgolfacaemy.nl. In het systeem van Indoor Golf Academy staat er een bedrag waar u gebruik van kunt maken en dit wordt afgeschreven nadat u een afspraak heeft gemaakt om gebruik te maken van de cadeau/waardebon. Het kan ook zijn dat u lid bent en u zelf een afspraak in kunt plannen via het boekingssysteem. U kunt in dit geval zien welk bedrag er afschreven wordt en u eventueel nog over heeft na de gemaakte afspraak.

4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeau/waardebonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeau/waardebon niet meer worden gebruikt. Zorg er dus altijd direct voor dat u een afspraak maakt voor het bedrag dat op de waardebon staat en/of u lid wordt van Indoor Golf Academy, zodat u zelf kunt zien welk bedrag u nog heeft staan op uw account.

Bent u nog geen lid en wilt u wel lid worden? Kom dan bij ons langs, zodat wij u in kunnen schrijven en u een persoonlijk account met inlog krijgt.    

5. Cadeau/waardebonnen uitgegeven door Indoor Golf Academy en/of door Indoor Golf Academy aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van email naar info@indoorgolfacademy.nl


6. Cadeau/waardebonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden. 

7. Cadeau/waardebonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. 

8. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeau/waardebon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDEAL of pinautomaat op locatie.

9. In geval van restitutie ontvangt u een cadeaubon met eenzelfde waarde als u heeft gebruikt om uw bestelling af te rekenen. 

10. Het is niet toegestaan cadeau/waardebonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). 

11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeau/waardebonnen wordt ontzegd. 

12. Het is niet toegestaan cadeau/waardebonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 

13. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeau/waardebon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeau/waardebonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeau/waardebonvoorwaarden. 

14. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeau/waardebonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen via info@indoorgolfacademy.nl

en zullen wij uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

bottom of page