top of page

Indoor Golf Academy Barendrecht, hanteert de volgende huisregels voor haar bezoekers.

 

Voor de veiligheid neemt u kennis aan de huisregels van Indoor Golf Academy Barendrecht. In de studio’s en op de putting green gelden veiligheidsaanwijzingen. Volg deze stipt op en voorkom schade en/of letsel aan (eigendommen van) derden en u zelf. Indoor Golf Academy Barendrecht aanvaard geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade en/of letsel.

 

Materialen, waaronder ballen,apparatuur, tee’s, etc. zijn eigendom van Indoor Golf Academy Barendrecht. Gebruik ervan tijdens lessen en oefencessies is vanzelfsprekend. Toe-eigening natuurlijk niet. Voor elke activiteit worden er ballen gebruikt die worden aangeboden door Indoor Golf Academy Barendrecht. Het is strikt verboden om eigen ballen te gebruiken.

 

Geboekte lessen kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les zonder kosten worden geannuleerd. Bij afzegging binnen 24 uur voor aanvang van de les is het lesgeld verschuldigd.

 

Bezoekers van Indoor Golf Academy Barendrecht nemen de in de golfsport gebruikelijke etiquetteregels in acht. Deze gelden zowel in de studio’s als op de putting green.

 

Het is niet toegestaan om met stalen golfspikes het gehele pand te betreden.

 

Tijdens de les/oefenactiviteit is het niet toegestaan om met meer dan 3 personen zich te bevinden in de golf studio. Elk niet spelende speler dient plaats te nemen op de zitplaatsen achter de studio. Dit om gevaar te voorkomen.

 

Het is niet toegestaan om buiten de studio’s of puttinggreen een swing beweging te maken, of een bal te slaan.

 

Mocht u te vroeg zijn gearriveerd voor uw les of oefensessie. Dan verzoeken wij u om plaats te nemen in onze zithoek om ervoor te zorgen dat andere klanten geen last kunnen hebben van teveel activiteit in de ruimte.

 

U bent ten alle tijden verplicht de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

bottom of page